Tanácskozás az Inter- és multikulturális nevelésről

2009. június 19. |

Pedagógusok és tanárjelöltek számára mindenképpen érdekes és aktuális eseménynek ígérkezik a szombati nyitott szakmai találkozó. Az egyetem konferenciatermében (B épület) kerül megrendezésre a tanácskozás, aminek témáit és részletes programját itt olvashatják a kedves kollégák és érdeklődők.

Kérünk, hogy részvételi szándékodról mielőbb értesítsd Dr. Poór Zoltánt, a Neveléstudományi Szakbizottság elnökét, a következő e-mail címek valamelyikén: etdt@almos.uni-pannon.hu; veab-nevtud@freemail.hu Köszönjük.

10:00 – 10:40

Drs. Bandiné Liszt Amália

Az iskolai élet hazánkban és Németországban

"Az interkulturális tanulás fázisai alapján felépített projekt a két ország iskolai szokásait dolgozza fel a tanulók saját élményei és kutatómunkája alapján. A prezentáció feleleveníti a projekt lépéseit, a teljes interkulturális tanulási folyamatot. A projektzáró prezentációs tanóra módszertana, óravázlata, a tanulói segédanyagok és a projekttermékek is bemutatásra kerülnek.

10:40 – 11:10

Dr. Torgyik Judit (PhD)

Kulturális sokszínűség az oktatásügyben itthon és Európában

Az iskola kicsinyített társadalom, a társadalmi változások megjelennek az oktatásügyben, leképeződnek a tantermekben, a pedagógusok mindennapi munkája során. A kulturális sokféleség másként jelentkezik Nyugat-Európában és másként hazánkban. Az előadó képet ad majd a nyugati és a hazai vonatkozásokról, különösen néhány hazai jó gyakorlat példáján keresztül mutatja be a változások és a fejlesztések folyamatát.

11:10 – 11:40

Drs. Illésfalvi Iván

Kulturális identitásszűrők az oktatás és nevelés kontextusában

A multikulturális nevelés egyik alapvető feltétele a saját kultúránk megismerése. Ezt bármely más kultúra tanulmányozása is segítheti. A nyelvoktatásban a célnyelvi területek kultúrája alapvető feldolgozandó anyag. Az szépirodalom felhasználása a nyelvórán szintén fontos eleme a kortárs nyelvtanításnak. A jelen elmélet irodalmi művek felhasználásával célozza meg a tanulók kultúratudatos és logikus gondolkodásának fejlesztését. A felhasznált példák egy angol nyelvű gyarmati kultúra műveiből valók.

12:00 – 12:30

Drs. Tusa Cecília

Interkulturális szemlélet a szaknyelvoktatásban

A Pannon Egyetemen kialakított és alkalmazott modell tapasztalatai

Az egyre erősödő, határokon átívelő gazdasági kapcsolatok nem csak Európában, de világszerte megkövetelik, hogy szereplői ne csak a hétköznapi, vagy szakmai verbális kommunikáció szintjén tudjanak egymással kapcsolatot teremteni, hanem szemléletükkel, üzletfeleik és partnereik kulturális háttere iránti nyitottságukkal is elősegítsék közös céljaik és terveik megvalósulását. A felsőoktatás új feladatot kapott az elmúlt években, hisz egyre nagyobb az igény a szaknyelvek iránt. A tíz évvel ezelőtt még jól-rosszul végzett, főként tankönyvek életidegen betanulására épülő nyelvoktatást felváltotta a kommunikációorientált megközelítés, ám még ez sem elég akár a mindennapi, akár a nemzetközi üzleti életben való sikeres boldoguláshoz. Ehhez kultúraközvetítés is szükséges. Ez a szemlélet társult ahhoz a modellhez, amely a gyakorlatorientált, vállalati szférához közeledni igyekvő nyelvoktatást tűzte ki célul egy kísérleti modellben a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán. Az előadás azt hivatott bemutatni, hogy miként képzelték el és valósították meg mindezt a PE-GTK nyelvtanár oktatói.

12:30 – 13:00

Dr. Golubeva Irina (PhD)

Az interkulturalitás szerepe a katonai feladatok ellátására irányuló idegen nyelvi felkészítés során az interkulturalitás nagyon fontos eleme a katonák felkészítésének. Globalizálódó világunkban a kultúraközi kommunikációs kompetencia minden olyan szakember számára fontos, aki nemzetközi kontextusban dolgozik. Ez alól a honvédség állománya sem képez kivételt. Egy olyan, a célnak megfelelő nyelvi képzés, amelynek szerves része az interkulturális kompetencia fejlesztése, olyan ismeretekkel és készségekkel vértezi fel a hallgatókat, amelyek a mások jobb megértéséhez szükségesek, hozzájárulnak a félreértések elkerüléséhez és még a konfliktusok kezelését is elősegítik."

Az MTA-VEAB Neveléstudományi Szakbizottságának

Általános és Alkalmazott Pedagógiai Munkabizottsága

http://www.veab.mta.hu/

Fotó: http://www.veab.mta.hu/


Szerző:
MÉDIAAJÁNLAT
KAPCSOLAT
DESIGN BY DESIGNSTREET.HU